seohost

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika

Poniżej średnie wartości (w przybliżeniu) oporu właściwego (ρ - gracka litera rho) oraz współczynnika temperaturowego przewodów (α - alfa). Średnie dlatego, gdyż wartości rzeczywiste zależą od stopnia czystości materiału, obróbki termicznej itp.

Materiał Opór właściwy 
ρ w temp.
20ºC [Ω*mm2/m]
Współczynnik
temperaturowy α
Aluminium
Wolfram
Mosiądz
Miedź
Molibden
Nikiel
Cyna
Rtęć
Ołów
Srebro
Stal
Tanal
Węgiel
Chrom
Cynk
0,028
0,055
0,025 ... 0,06
0,0175
0,057
0,100
0,115
0,958
0,221
0,016
0,098
0,155
0,33 ... 1,85
0,027
0,059
0,0049
0,0045
0,002 ... 0,007
0,0039
0,0033
0,0050
0,0042
0,0009
0,0041
0,0038
0,0062
0,0031
0,0006
-
0,0035

...