pytanie zadane 1 grudnia 2015 w Biznes i finanse przez użytkownika Gość
Czym jest i co oznacza ten skrót?

1 odpowiedź

odpowiedź 2 grudnia 2015 przez użytkownika

Formuła RT dotyczy sprzedaży towarów w handlu zagranicznym, za pomocą różnego rodzaju transportu, również drogą morską. Z angielskiego znaczy Rye Terms - rye = żyto. Stosuje się ją w handlu żytem, nasionami i innymi zbożami

Formuła ta składa się z dwóch wersji:

- Londyńskiej, tu sprzedający gwarantuje dobrą kondycję towaru, aż do czasu jego przybycia do wyznaczonego celu, na wyznaczone miejsce. Nabywca natomiast jest zobowiązany odebrać cały towar, nawet jeśli jest on uszkodzony (przeciwieństwo formuły tq). W takim przypadku otrzymuje bonifikatę. 

- Antwerpijskiej, w której odpowiedzialność sprzedającego za uszkodzenia towaru podczas przewozu są wyłączone. Wersja ta dotyczy przewozu morskiego, gdzie np. towar jest transportowany w kontenerach statkami. 

Przyjmowane ziarno, zboża czy nasiona muszą być wolne od szkodników czy pleśni. Kupujący przyjmuje zdrowy towar, dobrej jakości, a jeśli tak nie jest to ma on prawo do upustu cenowego od sprzedającego. 

...