pytanie zadane w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

W zależności od wielkości rysunku technicznego i jego charakteru wyróżniamy poszczególne klasy grubości linii. Poniżej ich lista oraz wytyczne wyboru grubości linii:

Klasa grubości linii         Orientacyjne grubości linii          Format rysunku Charakter rysunku
grubej  średniej  cienkiej 
mm
12 1,2 0,6 0,3 A0 i większy poglądowy
10 1,0 0,5 0,25 A1 i A2
8 0,8 0,4 0,2 A0 i większy o małej ilości szczegółów
6 0,6 0,3 0,15 A1 i A2 o średniej ilości szczegółów
4 0,4 0,2 0,1 A3 i A4 o dużej ilości szczegółów
3 0,3 0,15 0,1 A5 o bardzo dużej ilości szczegółów

Obiekt w rysunku technicznym narysowany w wielu rzutach, w jednej podziałce, musi mieć we wszystkich rzutach tę samą klasę grubości linii.

...