pytanie zadane 24 marca 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Na jakiej zasadzie działa?

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika

Laser to wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Jego litery stanowią skrót od tej angielskiej nazwy, czyli Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Pierwszy działający laser, skonstruował amerykański fizyk Theodore Maiman.

Laser działa na zasadzie pojawienia się w jego układzie wzbudzonym, fotonu. Foton ma energię dokładnie taką samą jak różnica energii między dozwolonymi stanami elektronowymi w atomie. Dzięki temu obecność fotonu wymusi przejście elektronów ze stanu wzbudzonego do stanu o najniższej energii. To z kolei wiąże się z emisją nowego fotonu, który będzie miał tę samą energię jak ten pierwszy. Drugi foton również wymusi emisję z następnego atomu. Te procesy spowodują powstanie w materiale strumienia identycznych fotonów. 

Na końcach fotonów umieszczony jest zestaw zwierciadeł równoległych, w które uderzają fotony, a po odbiciu pokonują drogę powrotną. Każdy foton przebiega tam i z powrotem ulegając na tej drodze wzmocnieniu. 

Ważne jest to, że we wnętrzu lasera pozostają jedynie te fotony, które poruszają się prostopadle do zwierciadeł. Foton, który tak się nie porusza zostanie kilka razy odbity od zwierciadła, po czym zniknie przez boczne ścianki. Przez to we wnętrzu powstaje równoległy strumień fotonów w laserze. Podczas zderzenia się ze zwierciadłem pewna liczba fotonów wydostaje się na zewnątrz i właśnie takie przecieki nazywają się laserem

...