seohost
pytanie zadane 24 marca 2017 w Zdrowie i uroda przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika

Geny wiedzą kiedy mają działać, czyli kiedy mają włączyć się lub wyłączyć, ponieważ wszystkie komórki naszego ciała powstały z podziału zygoty i wszystkie zawierają taką samą informację genetyczną. Komórki takie natomiast różnią się jednak budową oraz pełnionymi funkcjami. 

Materiał genetyczny, który znajduje się w zygocie daje komórkom z niej powstałym możliwość rozwinięcia się w każdą komórkę ciała. Komórki, gdy rozwijają się embrionalnie, tracą tę zdolność, co oznacza, że od pewnego momentu muszą stać się one częścią określonego organu i w tym kierunku będą się rozwijać. Wówczas staną się zróżnicowane, czyli będą pełnić określone funkcje i różnić się budową od innych. 

Proces zróżnicowania jest związany z sekwencjami, za pomocą których geny są wyłączane podczas rozwoju komórki. Podobnie było z odkryciem sekwencji DNA, które miało miejsce w latach osiemdziesiątych. gen ten włącza się tylko w okresie embrionalnym, a potem zostaje nieaktywny. Taką sekwencję nazywa się homebox, a po raz pierwszy została znaleziona u muszek owocówek. Dopiero później została odkryta u ludzi. 

...