dhosting
pytanie zadane 24 marca 2017 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 marca 2017 przez użytkownika

Zwierzęta z wyższym poziomem zorganizowania zazwyczaj posiadają serce, a w związku z tym układ krążenia. Jego zadaniem jest dostarczenie tlenu i substancji pokarmowych komórkom organizmu. Ponadto usuwają z nich zbędne produkty przemiany materii. 

U zwierząt o prostej budowie, takich jak np. nicienie krew zwyczajnie przelewa się w jamie ciała. Natomiast u zwierząt z bardziej zaawansowaną budową ciała krew jest pompowana przez serce (tak jak u człowieka). 

Budowa serca kręgowców składa się z dwóch rodzajów jam: 

- przedsionki, czyli te do których napływa krew,
- komory, czyli te z których krew jest wypychana.

Ryby np. posiadają jeden krwiobieg, gdzie krew z serca przepływa przez skrzela, jest natleniana, a potem rozprowadzana po całym organizmie. Jak już odda krew do komórek ciała, znów powraca do serca. Serce ryby również składa się z dwóch jam: komory i przedsionka. 

Serce człowieka natomiast składa się z czterech jam, czyli z dwóch przedsionków i dwóch komór. Dzięki temu wykształciły się dwa obiegi krwi:

- obieg mały, który tłoczy krew do płuc i zabiera ją z nich, ale już dotlenioną,
- obieg duży, który rozprowadza natlenioną krew po organizmie i doprowadza do serca krew odtlenioną. 

...