pytanie zadane 23 marca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 24 marca 2017 przez użytkownika

Dobór odpowiedniego rozmiaru butów dla dziecka jest bardzo ważny. Jeśli zakupimy zbyt małe buty, dziecko będzie miało w nich po prostu za ciasno i będą je bolały palce, natomiast w za dużych butach źle będzie się układała stopa. 

By zmierzyć dokładnie stopę dziecka, należy stawić dziecko np. przy ścianie. Stopę stawiamy na czystej kartce papieru, tak by pięta znajdowała się równo przy ścianie i przy brzegu kartki zarazem. Następnie zaznaczamy punkt, w którym kończy się najdłuższy palec. Teraz wystarczy zmierzyć odcinek do brzegu kartki do zaznaczonego punktu i mamy długość stopy dziecka. 

To samo można też zrobić w pustym pudełku po butach, gdzie dziecko zamiast do ściany dociska ją do brzegu/ściany pudełka. 

Stopę dziecka można mierzyć również w taki sam sposób w jaki mierzy się stopę dorosłego, czyli odrysować ją na czystej kartce, a potem odmierzyć długość od pięty do najdłuższego punktu po stronie palców. 

Należy pamiętać, że zawsze, a zwłaszcza kupując buty małym dzieciom, musimy brać oko 7 mm zapasu, czyli jeśli stopa dziecka ma długość 14 cm dodajemy 7 mm zapasu i mamy rozmiar 14,7 cm (15 cm). Oczywiście pomiar stopy dziecka dotyczy długości wewnętrznej wkładki buta np. wkładka 15 cm to rozmiar buta około 22-23 cm. 

Jeśli wcześniej nie zmierzymy stopy dziecka, to nie musimy się niczym martwić, ponieważ możemy dopasować odpowiednie buty w sklepie. Z wybranych ze sklepowej półki butów, wyjmujemy wkładkę i ustawiamy na niej stopę dziecka i teraz już widzimy czy but będzie dobry czy za mały. Tu też musimy brać trochę zapasu przy palcach. Warto pamiętać, żeby buty były certyfikowane np. znakiem Zdrowa stopa, żeby potem dziecko nie miało problemów ze stopami w dorosłym życiu.

...