seohost
pytanie zadane 21 marca 2017 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 21 marca 2017 przez użytkownika

W wyniku reakcji odtleniania stali powstają stałe lub ciekłe tlenki odtleniacza. Jeśli tlenki te nie nadążą wypłynąć z ciekłej stali przed jej zakrzepnięciem we wlewnicy to w stali skrzepniętej występują w postaci fazy niemetalicznej stanowiąc tzw. wtrącenia niemetaliczne. 

Wszystkie produkty odtleniania mają mniejszy ciężar właściwy i wszystkie powinny osadzać się i wypływać z metalu. 

Skład wtrąceń Temperatura topnienia oC Ciężar właściwy przy 20oC
Tlenek żelaza FeO 1369 5,8
Tlenek manganu MnO 1785 5,5
Krzemionka (kwarc, szkło kwarcowe) SiO2 1710 2,2-2,6
Tlenek glinowy (korund) Al2O3 2050 4,0
Tlenek chromu Cr2O3 2280 5,0
Tlenek tytanu TiO2 1825 4,2
Tlenek cyrkonu ZrO2 2700 5,75
Krzemiany żelaza zawierające SiO2<40% 1180-1380 4,0-5,8
Krzemiany manganu zawierające SiO2 15-50% 1210-1600 4,0-5,0
Krzemian glinowy (Al2O3<10%) Al2O3 SiO2 1545 3,05

...