seohost
pytanie zadane 21 marca 2017 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 21 marca 2017 przez użytkownika

Jeśli temperatura podgrzewanej wody wynosi około 90oC na dnie i ściankach naczynia, w którym znajduje się woda, zaczynają pojawiać się pęcherzyki pary, które odrywają się i znikają w wodzie, przy czym słyszy się szum. Jeśli temperatura dalej się podnosi liczba pęcherzyków parowych rośnie. Pęcherzyki takie nie znikają w wodzie po oderwaniu się od dna lub ścianek, ale dochodząc do powierzchni wody i powodują jej burzenie się. 

Poniżej znajduje się tabela zależności temperatury wrzenia i ciepła parowania wody od ciśnienia. 

Ciśnienie
bezwzględne
w kG/cm3
Temperatura
oC
Ciepło
parowania
kcal/kg
0,10 45,4 570,5
0,13 49,0 568,5
0,15 53,6 566,6
0,20 59,7 562,7
0,25 64,6 559,9
0,30 68,7 557,6
0,35 72,3 555,6
0,40 75,4 553,8
0,50 80,9 550,6
0,60 85,5 548,0
0,70 89,5 545,6
0,80 93,0 543,6
0,90 96,2 541,7
1,00 99,1 539,9
1,10 101,8 538,3
1,20 104,2 536,7
1,40 108,7 533,9
1,60 112,7 531,4
1,80 116,3 529,1
2,00 119,6 527,0
2,50 126,7 522,3
3,00 132,9 518,1
3,50 138,2 514,5
4,00 142,9 511,1
4,50 147,2 508,0
5,00 151,1 505,2
5,50 154,7 502,5
6,00 158,1 500,0
6,50 161,2 497,5
7,00 164,2 495,2
7,50 167,0 493,0
8,00 169,9 490,9
8,50 172,1 488,8
9,00 174,5 486,8
9,50 176,8 484,9
10,00 179,0 483,1

...