seohost
pytanie zadane 20 marca 2017 w Motoryzacja przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 20 marca 2017 przez użytkownika
Rodzaj paliwa Temperatura zapłonu w oC
węgiel brunatny 250
torf 280
drewno 360
węgiel drzewny 360
węgiel kamienny 390
antracyt 440
koks gazowniczy 500
koks hutniczy 600

Ogólnie palenie się jest reakcją chemiczną, która polega na gwałtownym łączeniu się palnych pierwiastków paliwa z tlenem przy jednoczesnym wywiązywaniu się ciepła i światła. Trzeba odróżnić proces spalania się od powolnego utleniania się, które powoduje rdzewienie metali, gnicie ciał organicznych itp. By zapalić paliwo należy podnieść jego temperaturę przez doprowadzenie ciepła i płomień, co samoczynnie powoduje zapłon następnych cząstek. Przy podniesieniu temperatury paliwa powyżej temperatury zapłonu może nastąpić samozapłon. 

...