pytanie zadane 17 marca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 marca 2017 przez użytkownika

Z tym problemem ma chyba kłopot każdy rodzic, ale porządek jest bardzo ważną sprawą tworzącą równowagę życia jednostki. Porządku należy się uczyć wtedy, kiedy wyrabia się też inne przyzwyczajenia. Nauka u dzieci porządku pozwala na wyrobienie w nich samoopanowania oraz walki z lenistwem czy niedbalstwem. 

Porządek ułatwia życie: odciąża pamięć, ułatwia utrzymanie spokoju, zaoszczędza nam czasu, wyrabia poszanowanie wspólnej własności i zmysłu społecznego, umożliwia punktualność. Zasadami jakie należy przypominać i je realizować są:

Miejsce dla każdej rzeczy i każda rzecz na miejscu

oraz

Czas na każdą czynność i każda czynność w sowim czasie

Dziecku należy pokazać wszystkie, nawet małe przyjemności jakie daje porządek. Można również pokazać taką zabawę "Kto najszybciej odnajdzie... (i tu podajemy nazwę rzeczy)". By dziecko nauczyło się odkładania rzeczy w dane miejsce, to również i my dorośli musimy tak robić. Dzieci przecież naśladują zachowania rodziców. Pamiętać i przestrzegać należy również dzieci przed porządkiem pozornym, czyli takim, gdzie np. na stole jest posprzątane, a w szafie panuje wielki bałagan. Odkładanie rzeczy na dane miejsce jest przyzwyczajeniem, które każdy musi nabyć. My jako rodzice musimy dać dzieciom czas i możliwość uporządkowania zabawek czy książek. 

Najlepszym wiekiem na naukę sprzątania jest wiek około 3 lat, ponieważ jest wtedy najłatwiej. Jeśli będziemy zbyt długo z tym czekali to sprawa zostanie pogrzebana. Dzieci w wieku około 9-10 lat oczywiście też mogą się tego nauczyć, ale będzie to wymagało przyzwyczajeniem do punktualności. W tym wieku dzieci muszą uczyć się organizowania pracy i rozplanowanie czasu na lekcje, naukę, zabawę, spacery itp. Dziecko po powrocie ze szkoły powinno najpierw rozplanować sobie na kartce co ma do zrobienia i ustalić w jakim okresie czasu to wykona. Dzięki temu dziecko zdobywa umiejętność maksymalnego wykorzystania czasu, a taka umiejętność bardzo przyda mu się w przyszłości. 

...