pytanie zadane 15 marca 2017 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 15 marca 2017 przez użytkownika

Funkcje standardowe w Pascalu

Wywołanie funkcji Typ argumentu
(typ wyniku)
Wartość funkcji
Abs(x) Integer lub Real
(jak typ argumentu)
wartość bezwzględna x
Arctan(x) Integer lub Real
(Real)
arcus tangens
Chr(x) Integer
(Char)
znak o liczbie porządkowej x
w typie Char
Cos(x) Integer lub Real
(Real)
cosinus
Eof(f) plikowy
(Boolean)
TRUE, jeśli wskaźnik pliku f jest
ustawiony na znaku końca pliku
Eoln(f) standardowy
typ plikowy
(Boolean)
TRUE, jeśli aktualnie dostępny
element pliku f jest znakiem
końca wiersza
Exp(x) Integer lub Real
(Real)
ex
Ln(x) Integer lub Real
(Real)
logarytm naturalny x > 0
 
Odd(x) Integer
(Boolean)
TRUE dla x nieparzystych
FALSE dla parzystych
Ord(x) porządkowy
(Integer)
liczba porządkowa argumentu
Pred(x) porządkowy
(jak typ argumentu)
poprzednik argumentu
Round(x) Real
(Integer)
wartość argumentu zaokrąglona
do najbliższej liczy typu Integer
Sin(x) Integer lub Real
(Real)
sinus
Sqr(x) Integer lub Real
(jak typ argumentu)
kwadrat wartości x
Sqrt(x) Integer lub Real
(Real)
pierwiastek kwadratowy x > 0
Succ(x) porządkowy
(jak typ argumentu)
następnik argumentu
Trunc(x) Real
(Integer)
wartość argumentu - zaokrąglona

Procedury standardowe w Pascalu

Wywołanie procedury Typ argumentu Efekt wykonania
Dispose(p) wskaźnikowy zniszczenie zmiennej dynamicznej
wskazywanej przez p
Get(f) plikowy jeżeli Eof(f)=FALSE, to Get(f) pobiera
następny element pliku do zmiennej buforowej
New(p) wskaźnikowy stworzenie wskaźnika i zmiennej wskazywanej
Pack(a, i, b) a, b-tablicowy,
i-indeksowy
przejście do struktury spakowanej
b począwszy od indeksu i
Page(f) plik tekstowy przejście do nowej strony
Put(f) plikowy dopisanie wartości zmiennej buforowej
na końcu pliku
Reset(f) plikowy przypisanie zmiennej buforowej wartości
pierwszego elementu pliku
Rewrite(f) plikowy otwarcie pliku na zapis
Unpack(b, a, i) a, b-tablicowy,
i-indeksowy
przejście od struktury spakowanej b
do struktury niespakowanej a
 poczynając od indeksu i
Write plikowy -

...