dhosting
pytanie zadane 15 marca 2017 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 15 marca 2017 przez użytkownika

EBCDIC (ang. Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code) - jest to ośmiobitowe kodowanie znaków używane w starszych systemach. Z jego pomogą można zapisać do 256 symboli. Przydatne jest ono również przy programowaniu w języku Pascal.

Poniżej tabela ze zbiorem znaków EBCDIC

L.p. Znak L.p. Znak L.p. Znak L.p. Znak
64

74
75
76
77
78
79
80

90
91
92
SP

[
.
<
(
+
!
&

]
$
*
93
94
95
96
97

107
108
109
110
111

 
)
;

-
/

,
%
_
>
?

 
122
123
124
125
126
127

129
130
131
132
133
134

:
#
@
'
=
"

a
b
c
d
e
f
 
135
136
137

145
146
147
148
149
150
151
152
153
g
h
i

j
k
l
m
n
o
p
q
r
L.p. Znak L.p. Znak L.p. Znak L.p. Znak
162
163
164
165
166
167
168
169

193
194
195
196
s
t
u
v
w
x
y
z

A
B
C
D
197
198
199
200
201

209
210
211
212
213
214
215
E
F
G
H
I

J
K
L
M
N
O
P
216
217

226
227
228
229
230
231
232
233

240
Q
R

S
T
U
V
W
X
T
Z

0
241
242
243
244
245
246
247
248
249 
1
2
3
4
5
6
7
8
9 

...