pytanie zadane 15 marca 2017 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 15 marca 2017 przez użytkownika

EBCDIC (ang. Extended Binary-Coded Decimal Interchange Code) - jest to ośmiobitowe kodowanie znaków używane w starszych systemach. Z jego pomogą można zapisać do 256 symboli. Przydatne jest ono również przy programowaniu w języku Pascal.

Poniżej tabela ze zbiorem znaków EBCDIC

L.p. Znak
64

74
75
76
77
78
79
80

90
91
92
93
94
95
96
97

107
108
109
110
111
122
123
124
125
126
127

129
130
131
132
133
134
135
136
137

145
146
147
148
149
150
151
152
153
SP

[
.
<
(
+
!
&

]
$
*
)
;

-
/

,
%
_
>
?
:
#
@
'
=
"

a
b
c
d
e
f
g
h
i

j
k
l
m
n
o
p
q
r
L.p. Znak
162
163
164
165
166
167
168
169

193
194
195
196
197
198
199
200
201

209
210
211
212
213
214
215
216
217

226
227
228
229
230
231
232
233

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
s
t
u
v
w
x
y
z

A
B
C
D
E
F
G
H
I

J
K
L
M
N
O
P
Q
R

S
T
U
V
W
X
T
Z

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

...