pytanie zadane 15 marca 2017 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 15 marca 2017 przez użytkownika

Poniżej lista znaków sterujących używanych w języku programowania Pascal.

NUL - znak wypełniający

SOH (Start Of Heading) - początek nagłówka

STX (Start of Text) - początek tekstu

ETX (End of Text) - koniec tekstu

EOT (End of Transm.) - koniec transmisji

ENQ (Enquiry) - wywołanie stacji

ACK (Acknowledge) - potwierdzenie

BEL (Bell) - dzwonek

BS (Back Space) - powrót o 1 pozycję

HT (Horizontal Tab) - tabulacja pozioma

LF (Line Feed) - przesuw o 1 wiersz

VT (Vertical Tab) - tabulacja pionowa

FF (Form Feed) - przesuw o 1 stronę

CR (Carriage Return) - powrót karetki

SO (Switch Output) - wyjście (przełączenie trwałe)

SI (Switch Input) - wejście (przełączenie powrotne)

DLE (Data Link Escape) - pominięcie znaków sterujących

DC1 (Device Control 1) - start transmisji

DC2 (Device Control 2) - sterowanie urządzenia 2

DC3 (Device Control 3) - stop transmisji

DC4 (Device Control 4) - sterowanie urządzenia 4

NAK (Negative Acknowledge) - potwierdzenie negatywne (gdy błąd)

SYN (Sync) - synchronizacja

ETB (End Trans. Block) - koniec bloku

CAN (Cancel) - anulowanie

EM (End of Medium) - koniec nośnika (zapisu)

SUB (Substitute) - zastąpienie

ESC (Escape) - przełączenie

FS (File Separator) - poprzedza dane alfanumeryczne

GS (Group Separator) - poprzedza dane binarne

RS (Record Separator) - separator rekordów

US (Unit Separator) - separator pozycji

SP (Space) - spacja (odstęp)

DEL (Delete) - kasowanie

...