1 odpowiedź

odpowiedź 15 marca 2017 przez użytkownika
edycja 6 sierpnia 2023 przez użytkownika

Różnice w finansach publicznych a w finansach prywatnych przedstawione są w poniższej tabeli.

Kryterium różnicy Finanse publiczne Finanse prywatne
cel działania Realizacja potrzeb
społecznych
Zaspokojenie potrzeb indywidualnych
sposób gromadzenia środków Władza publiczna
wyposażona w narzędzie
przymusu, umożliwiające
gromadzenie środków
Gromadzenie kapitału na zasadach dobrowolności
sposób wydatkowania środków Wydatkowanie środków
w celu zaspokojenia
potrzeb społecznych
Racjonalne wydatkowanie środków finansowych na potrzeby indywidualne
skala działania Wielkość zasobów
publicznych jest
nieporównywalna
z zasobami prywatnymi
W skali globalnej wielkość zasobów finansowych sektora prywatnego jest porównywalna z zasobami sektora publicznego
wpływ na gospodarkę Decyzje władz
publicznych mają
istotny wpływ na
gospodarkę ze
 względu na np. wysokie możliwości alokacyjne sektora publicznego
Stosunkowo niewielki wpływ na gospodarkę jako całość

Mianem finansów publicznych określa się jako zasoby pieniężne państwa, budżet państwa. Pieniądze na finanse publiczne pochodzą m.in. z: danin publicznych, kredytów, pożyczek, majątku publicznego. Przepisy o finansach publicznych zawarte są w Ustawie o finansach publicznych. Do sektora tych finansów zalicza się m.in.: jednostki budżetowe, agencje wykonawcze, ZUS, KRUS, NFZ, uczelnie publiczne, PAN. 

Finanse prywatne natomiast to finanse należące do przedsiębiorstw i są to głównie:

- przychody ze sprzedaży towarów i usług, sprzedaży aukcji, dotacje, subwencje,
- wydatki, czyli płatności, wypłaty, spłata kredytów, oprocentowania,
- oszczędności, czyli zasób gotówki w kasie, depozyty czy aktywa finansowe. 

komentarz 1 lipca 2020 przez użytkownika Gość
Finanse publiczne pochodzą od finansów prywatnych i są od nich uzależnione. Ale nie kazdy zdaje sobie z tego chyba sprawę.
komentarz 16 maja 2021 przez użytkownika Gość
finanse publiczne łatwiejszą ręką sie wydaje niż prywatne, bo samemu sie na nie nie zarobiło, tylko "dali" podatnicy ;)
...