seohost
pytanie zadane 15 marca 2017 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 15 marca 2017 przez użytkownika

Klimat panujący w miastach nieznacznie różni się od obszarów niezabudowanych. Spowodowane to jest tym, że infrastruktura miejsca wytwarza swoisty mikroklimat miejski.

Wpływ miasta na zmienność niektórych elementów meteorologicznych:

Element Porównanie z obszarami niezabudowanymi
Promieniowanie
całkowite 10 - 20% mniej
ultrafiolet: słońce
nisko 30 - 50% mniej
wysoko 5 - 10% mniej
Temperatura
średnia roczna 1 - 2oC większa
maksymalna różnica 3 - 10oC większa
minimum zimowe 1 - 3oC wyższe
Zachmurzenie
zachmurzenie ogólne 5 - 10% większe
mgła: w zimie 100% większa
w lecie 20 - 30% większa
Suma opadów: lato 10% więcej
zima 5% więcej
Wilgotność względna
średnia roczna 4 - 6% mniejsza
Ewapotranspiracja
suma roczna 30 - 60% mniejsza
Rosa: ilość 50 - 80% mniej
Prędkość wiatru:
poniżej 3 m/s 40% mniej
od 3 do 6 m/s 20% mniej
powyżej 6 m/s 10% mniej
Burze: liczba dni 5 - 10% więcej

...