pytanie zadane 15 marca 2017 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 15 marca 2017 przez użytkownika

W wyniku parowania oceanów zwiększa się ilość pary wodnej, spadającej na ziemię w postaci opadów atmosferycznych. Część z tej wody ponownie wyparowuje, natomiast część wraca do oceanów innymi drogami. Z tego wynika, że wszystkie opady na lądach pochodzą z oceanów i lądów. Stosunek całkowitej sumy opadów do opadów pochodzących z wilgoci oceanicznej nazywamy współczynnikiem cyklu hydrologicznego. Zależny jest on od rodzaju powierzchni lądu.

Tabela poniżej pokazuje współczynnik cyklu hydrologicznego dla kontynentów na świecie:

Kontynent Współczynnik cyklu hydrologicznego Powierzchnia kontynentu
(w mln km2)
Australia 1,15 7,96
Europa 1,20 9,68
Ameryka Płd. 1,30 17,98
Ameryka Płn. 1,35 20,44
Afryka 1,45 29,81
Azja 1,55 42,28
Eurazja 1,65 51,95
Afryka i Eurazja 1,90 81,76

...