pytanie zadane 7 marca 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 11 marca 2017 przez użytkownika

Do wstrząsów antropogenicznych doprowadziły w ostatnim czasie działania człowieka. Wydobycie w Oklahomie, Teksasie, Kansas gazu i ropy naftowej spowodowało wystąpienie trzęsienia ziemi. Wcześnie w Oklahomie odnotowywano jedno, dwa trzęsienia w ciągu roku, a w roku 2015 było ich aż 900! Tym samym w innych rejonach USA odnotowano ponad 1000 trzęsień, gdzie wcześniej było ich około 29 w ciągu roku. 

Skutkiem takich wstrząsów były zranienia, zniszczenia budynków i pozwy zbiorowe. Ponieważ nikt nie zaprzestanie wydobywania tych surowców, trzęsienie nie znikną. W związku z tym naukowcy, rząd federalny i firmy podjęły działania mające na celu zredukowanie częstości i siły takich wstrząsów. Za przyczynę wstrząsów uznaje się wtłaczanie pod ziemię odpadowych wód kopalnianych. Takie działania doprowadzają do wzrostu ciśnienia w skałach i zainicjowania wstrząsów, zmniejszenia tarcia utrzymującego w ryzach uskoki tektoniczne. 

Badacze chcą stworzyć gęstą sieć instrumentów pomiarowych, które będą rejestrować niewielkie wstrząsy w pobliżu odwiertów. Takie działania umożliwiłyby natychmiastowe zredukowanie ilości wpompowanego płynu w przypadku sygnałów ostrzegawczych. Taka sieć właśnie tworzona jest w Teksasie. 

...