seohost
pytanie zadane 7 marca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 marca 2017 przez użytkownika

Termin syndrom myślenia grupowego określa się jako uleganie ograniczającej sugestii i naciskowi grupy, której jest się członkiem. Po raz pierwszy terminu tego użył Irving Janis - psycholog amerykański w 1972 roku. 

Według niego myślenie grupowe, czyli myślenie tak jak myśli większość, prowadzi do utraty poczucia rzeczywistości, przeceniania własnych sił i możliwości działania. Takie wypaczenia przybierają na sile wraz ze wzrostem statusu społecznego każdego z uczestników grupy. 

Za takie działania odpowiedzialny jest konformizm. Jeśli członkom danej grupy zależy bardziej na minimalizacji konfliktów niż konstruktywnej dyskusji, wówczas inteligencja grupy wcale nie przewyższa inteligencji jej poszczególnych członków. praktyka dowodzi, więc sytuacji, kiedy decyzje różnych komitetów są wyjątkowo nietrafne i byłoby lepiej, gdyby były one podejmowane przez pojedyncze osoby. 

...