seohost
pytanie zadane 7 marca 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 8 marca 2017 przez użytkownika

Pluton jest, a raczej był (bo już nie zalicza się go do planet, a jest jedynie planetą karłowatą) ostatnią z planet w Układzie Słonecznym. Jego orbita, po której się porusza nachylona jest pod kątem 17o i ma kształt wydłużonej elipsy. Składa się on ze skorupy zamrożonego metanu. Pod nim znajduje się lodowe wnętrze i skalne jądro.

planeta pluton

Planetę Pluton odkryto w 1930 roku za pomocą teleskopu Clyde'a Tombaugh'a. Satelitą Plutona jest Charon, który obiega planetę w ciągu 6-ciu dni i 9 godzin, z którym Pluton pozostaje zawsze w tej samej pozycji względem siebie. Pluton posiada 12 obszarów jasnych i ciemnych, które prawdopodobnie zostały utworzone przez kratery meteorytowe lub lodowe czapy na biegunach. 

Odległość do Słońca 6 miliardów lat (39,44 AU)*
Obieg wokół Słońca 248 lat
Obieg wokół własnej osi 6,38 dni ziemskich
Promień 1200 km
Grawitacja 0,43
Temperatura -200oC

* AU - średnia odległość Ziemi od Słońca, w przybliżeniu wynosi 149 597 870 700 m.

...