seohost
pytanie zadane 7 marca 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 8 marca 2017 przez użytkownika

Saturn jest najbardziej widowiskową planetą Układu Słonecznego. Jest on zbudowany z wodoru i helu i panują na nim silne wiatry dochodzące do ponad 1800 km/godzinę. Dzieje się tak ponieważ wnętrze planety jest bardzo gorące, a oddalone bardzo Słońce jest zbyt słabym źródłem energii. 

planeta saturn

Cechą charakterystyczną Saturna są jego pierścienie, których jest 7 i są one poprzedzielne pasmami pustki. Jednak badania sondy Voyager dowiodły, że w sumie pierścieni jest tysiące, ale są one zgrupowane w siedem głównych pasm. Pierścienie to małe cząsteczki lodu. Prócz pierścieni Saturn ma również księżyce, których jest 17, a największym z nich jest Tytan.

Odległość do Słońca 1,4 miliarda km (9,54 AU)*
Obieg wokół Słońca 29,45 lat
Obieg wokół własnej osi 10,2 godziny
Promień 60 000 km
Grawitacja 1,15
Temperatura -160oC

* AU - średnia odległość Ziemi od Słońca, w przybliżeniu wynosi 149 597 870 700 m.

...