seohost
pytanie zadane 7 marca 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 marca 2017 przez użytkownika

Nasza planeta Ziemia jest trzecia planetą od Słońca i jedyną, na której istnieje życie w Układzie Słonecznym. Jeśli będziemy obserwować ją pośród innych planet to zauważymy, że wyróżnia się ona na ich tle. Ma błękitny kolor, który zajmuje jej 2/3 powierzchni, zaś pozostałą część stanowi kolor biały (chmury). 

planeta ziemia nasza planeta

We wnętrzu Ziemi znajduje się magna, której ruchy ciągle modelują skorupę ziemską i przesuwają kontynenty jak tratwy. Takim sposobem buduje ona i niszczy zarazem dna oceanów oraz tworzy góry, a wygląd jej cały czas się zmienia. 

200 milionów lat temu na Ziemi znajdował się tylko jeden wielki kontynent łączący obecne kontynenty w jeden. Wówczas kontynent nosił nazwę Pange, a oceany nazywały się Thetys. Pierwsze ślady życia na planecie Ziemia pojawiły się sprzed 4 miliardy lat temu. Skład atmosfery ziemskiej z biegiem czasu bardzo się zmienił, początkowo składała się ona z: dwutlenku węgla, azotu i pary wodnej. 

Odległość do Słońca 149,6 mln km (1 AU)*
Obieg wokół Słońca 365,4 dni
Obieg wokół własnej osi 23,9 godziny
Promień 6 378 km
Grawitacja 9,8 m/s2
Temperatura 15 do -25oC

* AU - średnia odległość Ziemi od Słońca, w przybliżeniu wynosi 149 597 870 700 m.


Najważniejsze dane Ziemi to:

1. Średni promień - 6,37-106m

2. Promień równikowy - 6 378,137 km

3. Promień biegunowy - 6 356,752 km

4. Spłaszczenie - 0,00335

5. Długość równika - 40 075,704 km

6. Obwód Ziemi wzdłuż południków - 40 008,548 km

7. Obwód orbity Ziemi - 936 mln km

8. Czas obrotu Ziemi dookoła własnej osi - 23h56m4,09s

9. Czas obiegu Ziemi wokół Słońca (rok ziemski gwiazdowy) - 365d6h9m10s

10. Średnia prędkość obrotu Ziemi wokół osi na równiku - 465 m/s

11. Średnia prędkość obiegu Ziemi wokół Słońca - 30 km/s

12. Całkowita powierzchnia - 510,22 mln km2

13. Powierzchnia lądów - 149,16 mln km2 (29%)

14. Powierzchnia oceanów - 361,06 mln km2 (71%)

15. Najwyższy szczyt - Mount Everest - 8848 m

16. Najgłębszy rów oceaniczny - Rów Mariański - 11 034 m

17. Średnia wysokość lądów - 875 m

18. Średnia głębokość oceanów - 3729 m

19. Masa planety - 5,976*1024 kg

20. Masa atmosfery - 5,14*1018 kg

21. Masa lodów - 20 - 30*1018 kg

22. Masa oceanów - 1,3*1021 kg

23. Masa skorupy - 2,5*1022 kg (0,4%)

24. Masa płaszcza - 4,05*1024 kg (68%)

25. Masa jądra - 1,9*1024 kg (32%)

26. Objętość planety - 1083,32 mln km3

27. Średnia gęstość - 5518 kg/m3

28. Stosunek masy Słońca do masy Ziemi - 332,958

29. Stosunek masy Słońca do masy Księżyca - 81,303

30. Przyspieszenie na równiku - 9,7805 m/s2

31. Stała słoneczna - 1370 J/m2s

32. Albedo optyczne - 0,35

33. Średnia temperatura powierzchni - 140C

34. Najwyższa zanotowana temperatura powietrza - 580C

35. Najniższa zanotowana temperatura powietrza - -880C

36. Ciśnienie atmosferyczne - 1013,25 hPa

37. Główne składniki atmosfery (%) - azot - 78, tlen - 21

38. Główne składniki skorupy ziemskiej (%) - tlen - 46, krzem - 28, glin - 8, żelazo - 6, magnez - 3, wapń - 2,4, potas - 2,3, sód - 2,1

39. Główne składniki jądra Ziemi (%) - żelazo - 80-86, nikiel - 5-5,6, kobalt - 0,3, siarka, krzem, mangan, chrom

...