revolut
pytanie zadane 6 marca 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 marca 2017 przez użytkownika

Gwiazdy, jak wiemy, bądź nie, nie żyją wiecznie. Powstały one miliony lub miliardy lat temu  za tyle samo lat przestaną istnieć. 

Gwiazdy rodzą się w grupie w obłokach materii miedzygwiazdowej i są złożone z gazów i pyłów. W obłokach takich powstają zagęszczenia materii. Siła ciążenia tych zagęszczeń powoduje przyciąganie nowej materii, a to sprawia, że formuje się coraz większa kula gazowa. Wewnątrz kuli rośnie temperatura, ciśnienie i gęstość, a zjawisko takie nazywa się fazą protogwiazdy. Kiedy temperatura wewnątrz zaczyna osiągać 10 milionów stopni, zachodzą pierwsze reakcje termojądrowe. Jądra wodoru łączą się i tworzą jądro helu, które wyzwala wielką energię, co powoduje, że gwiazda zaczyna świecić. 

Nowo narodzona gwiazda nie jest jeszcze dobrze wykształcona, co objawia się m.in. odrzucaniem części gazów tworzących pierwotne zagęszczenia materii. Potem gwiazda wchodzi w drugi okres stabilizacji gdzie następuje równowaga między grawitacją a syntezą termojądrową. 

Podczas życia gwiazda spala swoje paliwo, czyli wodór i promieniuje w przestrzeni kosmicznej swoim światłem i ciepłem. W takiej fazie gwiazda pozostaje do około 10 milionów lat. Im większa masa gwiazdy, tym jej życie jest krótsze. 

...