pytanie zadane 3 marca 2017 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 6 marca 2017 przez użytkownika

Epifity są roślinami, które rosną na innych roślinach i wykorzystują je do podpory. Można spotkać je na gałęziach drzew tropikalnych lasów deszczowych. Czasem nazywane są również poroślami. Należą do nich orchidee, paprocie i rośliny bromeliowate (m.in. ananas), a także porosty, mchy, wątrobowce i glony oraz inne rośliny bez korzeni

Rośliny te żywią się wodą i solami mineralnymi pochodzącymi z deszczowej wody oraz substancjami, które znajdują się w zagłębieniach gałęzi. Epifity pochodzą z Ameryki, ale rosną na różnych terenach od pustyń do wilgotnych górskich lasów. Najmniejszą bromeliowatą rośliną jest oplątwa Tillandsia bryoides, która osiąga wielkość kilkunastu cm. Największą zaś jest Puya raimondii mająca wysokość nawet 4 m i jeszcze wyższe kwiaty. 

...