seohost
pytanie zadane 30 listopada 2015 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy
Co one oznaczają, kiedy się ich używa?

1 odpowiedź

odpowiedź 30 listopada 2015 przez użytkownika

Są to dokumenty, które wystawiają spedytorzy, przewoźnicy, ubezpieczyciele. Ustala się w nich różnice między ilością towaru podaną w dokumentach przewozowych a ilością towarów rzeczywiście wysłanych lub otrzymanych. 

Protokoły różnic zawierają takie informacje, jak:

- data, 

- skład komisji, która wystawia protokół, 

- wymieniony środek transportu, 

- dokument przewozowy, 

- warunki transportu, 

- rodzaj i przyczyny powstania różnic czy uszkodzeń. 

Protokołami różnic są takie dokumenty jak np. atesty awaryjne, odbiór towaru, protokół szkód i strat żeglugi śródlądowej czy protokoły kolejowe. Weryfikacją i rozpatrywaniem takich wniosków zajmuje się kierownik komisji inwentaryzacyjnej. Może on korzystać z pomocy księgowego, a nawet radcy prawnego. 

Mogą być różne rodzaje druku dotyczące wystawiania protokołu różnic. Jedne będą dotyczyły różnic w dostawie towaru, inne różnic inwentaryzacyjnych, różnic na kasie fiskalnej, różnic środków trwałych itp. 

...