seohost
pytanie zadane 30 listopada 2015 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 30 listopada 2015 przez użytkownika

Karencja czy też okres karencyjny to taki czas, jaki musi upłynąć od momentu zapłacenia składki zanim ubezpieczony uzyska prawo do świadczenia ze strony ubezpieczyciela. Jest to zabezpieczenie ze strony firmy ubezpieczeniowej, na wypadek gdyby klient wiedział że coś się wydarzy, wykupił ubezpieczenie i w niedługim czasie zgłosił się na wypłatę ubezpieczenia. A tak to musi upłynąć określony czas (kilka tygodni lub miesięcy), aby ochrona ubezpieczeniowa zaczęła w ogóle obowiązywać.

Pojęcie karencji występuje również w bankach przy zaciąganiu kredytów (najczęściej hipotecznych). Jeśli bierzemy kredyt to karencja jest okresem, kiedy kredytobiorca nie spłaca rat kredytu. Np. gdy kredyt udzielony na 5 lat, jest spłacany sześcioma ratami półrocznymi, to karencja wynosić będzie 2 lata.  

Polskie banki często oferują okres karencji np. 36 miesięcy, w czasie którego wykonywana jest inwestycja budowlana. W tym czasie klient spłaca tylko odsetki od kredytu, a nie samej kwoty kredytowej. Dopiero po upływie tego czasu, zaczyna spłacać właściwy kredyt.

komentarz 18 maja 2020 przez użytkownika anonimowy
Karencja dobra rzecz. Daje trochę oddechu przez zaczęciem spłacania zaciągniętego kredytu. Zwłaszcza hipotecznego.
...