pytanie zadane 30 listopada 2015 w Biznes i finanse przez użytkownika Gość
Czy oba te znaczenia to to samo?

1 odpowiedź

odpowiedź 30 listopada 2015 przez użytkownika

Indos i żyro można stosować zamiennie. Oba pojęcia odnoszą się do przeniesienia praw własności wynikającej z danego dokumentu na rzecz innej osoby. 

Osoba, która przekazuje swoje prawa nazywana jest indosantem (żyrantem).

Osoba, na którą prawa takie zostały przeniesione to indosatariusz. 

Dokument indos składa się m.in. z napisu "odstępuję na zlecenie X" oraz z podpisu osoby. Indos może być imienny lub in blanco. 

Można wyróżnić, prócz indosu zwykłego, jeszcze:

- zastawniczy,

- zastępczy. 

...