seohost

1 odpowiedź

odpowiedź 27 lutego 2017 przez użytkownika

Jeśli ktoś z Was lubi wojenne klimaty, a zwłaszcza te dotyczące II wojny światowej to polecam do przeczytania cienką książeczkę Józefa Bohatkiewicza "Oflag II B Arnswalde". 

Jest to opowieść o jego przeżyciach wojennych. Podczas II wojny światowej był on partyzantem, który niestety trafił do obozu w Choszcznie (Arnswalde), który nazywał się Oflag II B. Tam też przebywał kilka lat i właśnie w tej książce opisuje swoje życie w obozie oraz to jak się z niego wydostał. Pisze dużo o osobach, które tam były razem z nim, o świętach jak wyglądały w obozie, o tym jakie były sposoby wydostania się z niego czy o działalności w obozie (teatr, gazetki obozowe itp.). 

książka o życiu w obozie w Choszcznie

komentarz 24 września 2021 przez użytkownika anonimowy
Jednak jak się czyta o tych oflagach, czyli obozach typowo dla wojskowych, mam wrażenie że Niemcy jakby oszczędzali wojskowych, bo jakby nie patrzeć były tam warunki lepsze niż w typowych obozach koncentracyjnych. Może niemieccy wojskowi oszczędzali polskich wojskowych z sentymentu że jakby co sami też tak by chcieli być traktowani? Czy może z myślą że jakby co to w przyszłości można by użyć co jak co ludzi przeszkolonych w fachu wojskowym?
...