pytanie zadane 30 listopada 2015 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy
Wyjaśni ktoś co oznacza to pojęcie?

1 odpowiedź

odpowiedź 1 grudnia 2015 przez użytkownika

Fracht to wynagrodzenie należne przewoźnikowi za przewóz ładunku. Stosuje się je we wszystkich gałęziach transportu, ale wywodzi się z transportu morskiego. 

Wynagrodzenie to płaci odbiorca ładunku, chyba, że umowa przewiduje inaczej. Stawka tego wynagrodzenia może być umowna, taryfowa lub bieżąca. Można liczyć ją od wagi, miary, ilości, wartości, bądź ryczałtu. 

Jeśli chodzi o transport morski to występuje tu wiele rodzajów frachtu:

- do wyboru,

- martwy (za niedostarczoną na statek ilość towaru),

- od wartości (przy przewozie materiałów wysoko wartościowych),

- powrotny (płacony, gdy ładunek nie zostanie odebrany w wyznaczonym miejscu),

- proporcjonalny - dystansowy - częściowy (należny za przebytą drogę),

- ryczałtowy (za wynajęcie całego statku lub jego części nie oparty na ilości ładunku),

- bezpośredni (obejmuje przewóz nie tylko statkiem morskim),

- za materiały niebezpieczne,

- za przesyłki o nadmiernym ciężarze lub wielkości,

- za sztukę.

...