pytanie zadane 22 lutego 2017 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 22 lutego 2017 przez użytkownika

Charakterystyka techniczna pojazdów to zbiór informacji pozwalających porównać właściwości techniczne różnych typów pojazdów. Obejmuje ona podstawowe wymiary i masy pojazdu itp.

Najważniejsze parametry techniczne pojazdów

Długość pojazdu (a) - odległość pomiędzy skrajnymi punktami pojazdu, mierzy się ją równolegle do jego osi.

Szerokość pojazdu (b) - odległość pomiędzy skarjnymi punktami poprzecznego obrysu pojazdu.

Wysokość pojazdu (h) - odległość pomiędzy płaszczyzną jedni i równoległą do niej płaszczyzną idącą przez najwyższy punkt pojazdu.

Rozstaw kół (s) - odległość pomiędzy punktami styku z jezdnią środków bieżników opony.

Rozstaw osi (l) - odległość między środkami kół poszczególnych osi.

Masa własna pojazdu - masa całego pojazdu, wraz masą wyposażenia oraz masą paliwa, olejów i innych cieczy. Bez pasażerów.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu - masa ustalona przez instytucje administracyjną, która dopuszcza pojazdy do ruchu drogowego.

Maksymalna masa całkowita pojazdu - masa ustanowiona przez producenta pojazdu dla określonych warunków pracy.

Ładowność - różnica między maksymalną masą całkowitą, a masą własną pojazdu.

Ładowność całkowita - różnica między dopuszczalną masą całkowitą, a masą własną pojazdu.

Prędkość maksymalna - największa wartość prędkości z którą może poruszać się pojazd.

Prędkość maksymalna użyteczna - największa wartość prędkości z którą może poruszać się pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej. 

Prędkość ekonomiczna - optymalna prędkość pojazdu, która sprawia, że pojazd zużywa najmniej paliwa.

...