seohost
pytanie zadane 22 lutego 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 24 lutego 2017 przez użytkownika

Inuci są rdzennymi mieszkańcami Arktyki i mieszkają na Grenlandii. Pierwsi z nich na tereny te przybyli ponad 700-800 lat temu i wyparli oni wcześniejszą falę migrantów z Syberii - Paleoeskimosów. Inuici byli od nich o krok do przodu. Znali już bowiem żelazo, byli zorganizowani i mobilni dzięki psim zaprzęgom oraz pływali dużymi łodziami. Tym sposobem zasiedlili oni Grenlandię, ale również amerykańską i kanadyjską część Arktyki. 

Inuici, jak żadna inna rasa człowieka, doskonale tez przystosowali się do życia w zimnie. Są oni bowiem bardzo odporni na niskie temperatury, co wynika z ich DNA odziedziczonym po słabo znanym gatunku człowieka zamieszkującym niegdyś sporą część Azji - denisowianie. Ten gatunek krzyżował się z Homo sapiens, podobnie jak neandertalczycy. 

Dieta Innuitów składa się w większości z ryb oraz mięsa fok i wielorybów, a odporność na zimno umożliwione jest dzięki łatwemu metabolizowaniu kwasu omega-3 i innych kwasów tłuszczowych. Dwa geny, które zawierają - TBX15 i WARS2 umożliwiają im generowanie ciepła pochodzącego ze spalania pewnych tłuszczów zmagazynowanych w ciele. 

komentarz 27 maja 2020 przez użytkownika anonimowy
dziękuję:):)
...