dhosting
pytanie zadane 28 listopada 2015 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 28 listopada 2015 przez użytkownika

Aprecjacja jest to wzrost kursu bieżącego waluty w związku z nadwyżką bilansu płatniczego kraju albo podniesienie się wewnętrznej siły nabywczej pieniądza w wyniku obniżenia ogólnego poziomu cen w danym kraju.

...