pytanie zadane 21 lutego 2017 w Internet przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 21 lutego 2017 przez użytkownika

OATH-TOTP (ang. Open Authenticator Time-Based One-Time Password) - jest otwartym protokołem, generującym jednorazowe hasła, które są używane przy uwierzytelnianiu użytkowników w dostępie do zasobów.

Klienci protokołu OATH-TOTP:

TOTP Authenticator - Google - alternatywa dla gogolowskiego programu, która generuje kody TOTP ze wsparciem dla najważniejszych aplikacji i usług w chmurze. Obsługuje takie usługi jak Microsoft Account, Salesforce, Amazon Web Service czy Dropbox. Pozwala na powiązanie konta poprzez ręczne przepisanie kodu lub przeskanowanie QR kodu.

OpenOTP Token - programowy token wspierający standard OATH (TOTP i HOTP), przydatny do wdrażania dodatkowej warstwy uwierzytelnienia w dostępie do serwera, aplikacji chmurowej, WIFI czy usługi VPN. Jest on w pełni zgodny z aplikacja Google Authenticator. Posiada kilka ciekawych funkcji, takich jak zabezpieczenie kodem PIN lub odciskiem palca czy autoryzacja głosowa.

FreeOTP - aplikacja rozwijana na licencji open source przez Red Hat, zgodna ze standardem protokołów TOTP i HOTP. Umożliwia wygenerowanie kodów jednorazowych na urządzeniu mobilnym. Pozwala na współpracę z usługami online Facebook, Google, Github itp.

...