pytanie zadane 16 lutego 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 16 lutego 2017 przez użytkownika

W roku 1995 produkt wewnętrzny brutto wynosił na jednego mieszkańca Unii Europejskiej:

Kraj Wysokość PKB w markach niemieckich
Luksemburg 60 200
Dania 48 400
Niemcy 42 400
Austria 42 000
Francja 38 400
Belgia 38 300
Szwecja 37 300
Holandia 37 000
Finlandia 35 400
UE 32 600
Włochy 27 400
Wielka Brytania 27 100
Irlandia 24 100
Hiszpania 20 400
Grecja 15 400
Portugalia 15 100

...