pytanie zadane 16 lutego 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 16 lutego 2017 przez użytkownika

W latach 1982-89 w republice Federalnej Niemiec stopa wzrostu produktu wewnętrznego brutto wynosiła (w %):

1982 -1,1
1983 1,3
1984 2,7
1985 2,0
1986 2,5
1987 1,5
1988 3,6
1989 4,0

W latach 1982-89 w republice Federalnej Niemiec stopa inflacji wynosiła (w % ceny detaliczne):

1982 5,3
1983 3,0
1984 2,5
1985 2,2
1986 -0,2
1987 0,2
1988 1,2
1989 2,8
...