pytanie zadane 12 lutego 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy
W walutach krajów socjalistycznych, czyli w milionach rubli transferowych i w walutach krajów kapitalistycznych, czyli w milionach dolarów.

1 odpowiedź

odpowiedź 13 lutego 2017 przez użytkownika

Aby wszystko było przejrzyste przedstawię całość w tabelkach. 

Bilans płatniczy socjalistyczny - waluta w mln rubli

Tytuły 1980 1981 1982
Towary:
wpływy
wypłaty
Saldo
6181
7021
-840
5726
7278
-1552
6839
7532
-693
Usługi:
wpływy
wypłaty
Saldo
528
355
+173
509
360
+149
615
333
+282
Koszty kredytów:
wpływy
wypłaty
Saldo
3
25
-22
2
57
-55
7
116
-109
Przekazy:
wpływy
wypłaty
Saldo
11
7
+4
9
7
+2
12
5
+7
Obroty bieżące:
wpływy
wypłaty
Saldo
4723
7408
-685
6246
7702
-1456
7473
7986
-513
Długo i średnioterminowe kredyty otrzymane:
wykorzystanie
spłaty
Saldo
170
64
+106
675
-
+675
1389
86
+1303
Długo i średnioterminowe kredyty udzielone:
wykorzystanie
spłaty
Saldo
48
13
-35
19
11
-8
10
102
+92
Kredyty MBWG, otrzymane:
średnioterminowe
krótkoterminowe
krótkoterminowe rozliczeniowe
+619
-300
+800
+119
+788
-200
+1200
-212
-919
-1382
+700
-237
Operacje finansowe -5 +1 +37
Saldo obrotów wyrównawczych +685 +1456 +513

Bilans płatniczy kapitalistyczny - waluta w mln dolarów

Tytuły 1980 1981 1982
Towary:
wpływy
wypłaty
Saldo
7965
8757
-792
5482
6233
-751
4974
4616
+358
Usługi:
wpływy
wypłaty
Saldo
954
1092
-138
645
504
+141
491
408
+83
Koszty kredytów:
wpływy
wypłaty
Saldo
136
2470
-2334
169
2273
-2104
86
1862
-1776
Przekazy:
wpływy
wypłaty
Saldo
1144
486
+658
1288
635
+655
416
97
+319
Obroty bieżące:
wpływy
wypłaty
Saldo
10199
12805
-2606
7584
9643
-2059
5967
6983
-1016
Długo i średnioterminowe kredyty otrzymane:
wykorzystanie
spłaty
Saldo
8800
5610
+3190
4930
3179
+1751
1475
2418
-943
Długo i średnioterminowe kredyty udzielone:
wykorzystanie
spłaty
Saldo
135
300
-165
133
554
-421
153
158
-5
Kredyty krótkoterminowe
otrzymane
udzielone

-721
-21
-839
-2
-92
-18
Kredyt rewolwingowy otrzymany - - +196
Kredyt refinansowy - +1778 +2050
Operacje finansowe -283 -444 -68
Zmiany stanu rachunków bankowych +257 +139 -100
Zmiany stanu rezerw +349 +97 -4
Saldo obrotów wyrównawczych +2606 +2059 +1016

...