pytanie zadane 7 lutego 2017 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 lutego 2017 przez użytkownika

Pochylnia przy domu przydaje się zwłaszcza wtedy, kiedy mieszka w nim niepełnosprawna osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Pochylnia natomiast może też być wykorzystywana dla rodzin z małymi dziećmi i będzie ułatwiała wyjeżdżanie i wjeżdżanie wózkiem, co będzie wygodniejsze niż wnoszenie go po schodach. 

Nachylenie pochylni powinno być większe niż:

- 5% w sytuacji, gdzie osoba porusza się na wózku samodzielnie, musi też mieć dostatecznie duży podest przy wejściowych drzwiach, by można było swobodnie manewrować. Minimalne wymiary podestu to 1,5 x 1,5 m,

- 15% w sytuacji, gdzie osoba porusza się na wózku wyłącznie przy pomocy innych, wówczas nachylenie podjazdu nie może przekraczać 15%, czyli 15 cm na 1 m długości. 

Wg przepisów szerokość pochylni powinna wynosić 1,2 m, ale w jednorodzinnych domach wymiar taki dostosowuje się do rozstawu kół wózka. Po obu stronach pochylni należy umieścić poręcze. Pochylnię można umieścić jako osobne wejście lub jako uzupełnienie schodów i najlepiej jest ją budować wzdłuż ściany budynku, gdyż wtedy nie zajmuje ona miejsca na działce. Pochylnia może być zbudowana z betonu, drewna lub stali, ale ważne by miała antypoślizgową nawierzchnię. 

...