dhosting
pytanie zadane 7 lutego 2017 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 lutego 2017 przez użytkownika

Projekt domu jest jednym z ważniejszych elementów dotyczących jego budowy. Natomiast zanim go kupisz musisz dowiedzieć się czy możesz go wybudować na swojej działce, która nie może być terenem rolnym ani leśniczym. Na taki cel nadają się działki budowlane. 

Przed przystąpieniem do projektu należy również uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (wydział architektury urzędu gminy), aktualna mapę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000, która jest przeznaczona do celów projektowych (wydział geodezji urzędu gminy), warunki techniczne dostawy mediów, czyli energii elektrycznej, gazu, wody i odbioru ścieków (dostawcy mediów) i badania geologiczne (geolog lub geotechnik). 

Jeżeli już mamy wszystko i zakupimy projekt naszego domu to należy wiedzieć, że nie jest on wystarczający do pozwolenia na budowę, ponieważ nie jest on projektem budowlanym. Musimy umożliwić projektantowi dostosowanie projektu do wymagań planu zagospodarowania, dostosowanie go do warunków geotechnicznych, sporządzić projekt przyłączy instalacyjnych i zagospodarowania działki na mapie oraz wprowadzić ewentualne zmiany dopuszczalne przez autora projektu. 

Wniosek pozwolenia na budowę składamy razem z projektem budowlanym. Dołączamy do tego wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością oraz wypis z rejestru ewidencji gruntów. 

...