pytanie zadane 3 lutego 2017 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 6 lutego 2017 przez użytkownika

Szlak Papieski wiedzie przede wszystkim przez Kraków i Wadowice, gdzie niegdyś papież Jan Paweł II spędził 40 lat swojego życia. Na szlaku Papieskim znajdują się takie miejsca jak:

- Wyższe Seminarium Duchowne (Podzamek),

- Bazylika Wniebowzięcia najświętszej Marii Panny (Kraków - Rynek Główny), gdzie mieści się konfesjonał Karola Wojtyły,

- Kościół św. Floriana (Kraków), gdzie Karol Wojtyła był wikarym,

- Collegium Maius UJ, gdzie papież Polak odebrał tytuł doktora honoris causa w 1983 roku,

- pomnik Jana Pawła II (cmentarz Rakowski),

- dawne kamieniołomy (Zakrzówek), gdzie w czasie II wojny światowej pracował młody Karol Wojtyła,

- pałac biskupi (Kraków),

- Bazylika Bożego Miłosierdzia (Łagiewniki).

...