seohost
pytanie zadane 27 października 2015 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

Mam problem z drukowaniem, gdy wchodzę na listę drukarek to jest pusto. Gdy chcę ponownie dodać drukarkę to wyskakuje mi takie okienko z komunikatem "Nie można zakończyć operacji. Usługa buforowania wydruku nie jest uruchomiona"

Ma ktoś na to jakieś rozwiązanie. Restartowanie systemu nic nie pomogło. Mój system to Windows XP.

1 odpowiedź

odpowiedź 27 października 2015 przez użytkownika

Po pierwsze trzeba sprawdzić czy usługa Bufor wydruku jest uruchomiona.

Aby to sprawdzić trzeba wejść w Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi -> Bufor wydruku. Prawym przyciskiem myszy kliknąć Właściwości. Tutaj sprawdzasz czy usługa jest ustawiona na Uruchom, jeśli nie to klikasz w to ustawienie.

Teraz drukarki powinny pojawić się w systemie. Jeśli tylko na chwilę i zaraz znikają to znaczy, że coś blokuje usługę drukowania.

Powodem może być też jakiś błędny dokument w kolejce wydruku, który blokuje całą usługę.

Wtedy należy wejść w lokalizację - C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS

W folderze PRINTERS znajdują się pliki w kolejce wydruku. Najlepiej je wszystkie usunąć. Ten zabieg powinien pomóc z problemem blokowania Buforu wydruku. Jeśli nie to należy jeszcze raz sprawdzić czy usługa jest uruchomiona.

...