pytanie zadane 5 października 2015 w Fauna i flora przez użytkownika Gość
Jakie są zagrożone gatunki ptaków, a jakie gatunki odniosły sukces?

1 odpowiedź

odpowiedź 5 października 2015 przez użytkownika

Gatunki ptaków jakie są zagrożone w Polsce to głównie, którym grozi wyginięcie. Są one pod ścisłą ochroną gatunkową. Choć jest ich wiele wymienię kilka z nich. 

ZAGROŻONE GATUNKI PTAKÓW, będące pod ścisłą ochroną gatunkową:

- Ścierwnik, białosęp - podatny na zatrucia, ofiara kolizji z liniami energetycznymi, polowaniami i ekstensywnego rolnictwa.

scierwnik

- Orlik grubodzioby - liczebność zmniejsza się z powodu utraty siedlisk na żerowiskach i prześladowań. Ich gniazda są chronione i nie wolno się do nich zbliżać w promieniu 200 m przez cały rok, zaś w okresie od marca do końca sierpnia w promieniu 500 m. W Polsce występuje głównie na Podlasiu oraz w Bieszczadach. 

orlik grubodzioby

- Raróg górski - utrata siedlisk z powodu zaniku ekstensywnego rolnictwa. Występuje na terenie górskim. 

raróg górski

- Maskonur zwyczajny - przełowienie morskich ryb i zmiany klimatu. To ludzie są odpowiedzialni za ograniczanie pożywienia dla tych ptaków. W Polsce pojawia się sporadycznie nad wybrzeżami morskimi. 

maskonur

- Fulmar zwyczajny, petrel - przełowienie morskich ryb i zmiany klimatu. Nad polskimi wybrzeżami bywa tylko wyjątkowo. 

fulmar zwyczajny

KRYTYCZNIE ZAGROŻONE GATUNKI PTAKÓW będące pod ścisłą ochroną gatunkową:

- Burzyk balearski - drapieżnictwo i śmiertelność w wyniku przyłowu. W Polsce widziano go jedynie raz na Mierzei Wiślanej, gdzie schronił się podczas sztormu. 

- Czajka towarzyska - zanik wypasu zwierząt gospodarskich, ofiara polowań. W Polsce widywana sporadycznie. 

OCALONE GATUNKI PTAKÓW (SUKCESY), ale będące również pod ścisłą ochroną gatunkową:

- Sterniczka zwyczajna, sterniczka białogłowa - obecnie żyje ich około 2000. W Polsce bywająca sporadycznie. 

sterniczka zwyczajna

- Gil azorski - jest go obecnie około 400 par.

gil azorski

...