seohost
pytanie zadane 23 stycznia 2017 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 24 stycznia 2017 przez użytkownika

Austria podobnie jak Niemcy po II wojnie światowej została okupowana przez inne kraje. I tak Austria Górna i Salzburg należały do wojsk amerykańskich. Do nich leżała też północna część Wiednia.

Dolna Austria i wschodnia część Wiednia okupowana była przez wojska radzieckie.

Styria, Karyntia oraz południowo-wschodnia część Wiednia należała do wojsk brytyjskich.

Tyrol, wraz z Innsbruckiem, Brennerem oraz Vorarlberg i zachodnia część Wiednia okupowane były przez wojska francuskie.

...