seohost
pytanie zadane 23 stycznia 2017 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 24 stycznia 2017 przez użytkownika

Państwa, które poniosły największe straty osobowe w czasie II wojny światowej przedstawię w poniższej tabeli. Wymienię w niej państwa alianckie, Państwa Osi oraz inne państwa, a także wymienię straty wojskowe, zarówno bojowe, jak i niebojowe. 

Kraj Straty osobowe  Straty wojskowe
Państwa alianckie
Belgia 88 000 12 000
Brazylia 1 000 943
Brytyjska Wspólnota Narodów: 467 371 373 372
- Austria 24 000 23 365
- Kanada 38 000 37 476
- Indie 24 338 24 338
- Nowa Zelandia 10 033 10 033
- Związek Południowej Afryki 7 000 6 840
- Wielka Brytania 357 000 264 443
- Kolonie 7 000 6 877
Chiny 1 310 224 1 310 224
Czechosłowacja 225 000 10 000
Dania 4 000 3 006
Filipiny 118 000 27 000
Francja 563 000 213 324
Grecja 413 000 88 300
Holandia 208 000 7 900
Jugosławia 1 505 000 410 000
Norwegia 10 000 3 000
Polska 5 800 000 320 000
USA 298 000 292 131
ZSRR 16 800 000 10 000 000
Państwa Osi i ich satelici
Bułgaria 20 000 10 000
Finlandia 84 000 82 000
Japonia 1 972 000 1 300 000
Rumunia 500 000 300 000
III Rzesza 4 200 000 3 500 000
Węgry 490 000 200 000
Włochy 395 000 242 232
Inne państwa
Albania 28 000 -
Luksemburg 5 000 -

...