pytanie zadane 20 stycznia 2017 w Różne przez użytkownika Gość
Często spotykam się z takim wyborem podczas wypełniania ankiet, ale nie wiem co oznacza.

1 odpowiedź

odpowiedź 25 lutego 2017 przez użytkownika

Wolny zawód to praca we własnej działalności gospodarczej. Nie jesteśmy zatrudnieniu na żadną umowę o pracę. Jest to taki zawód, gdzie pracujemy dopóty, dopóki pracujemy na własny rachunek. Pracujemy w takim fachu w jakim jesteśmy dobrzy, do jakiego mamy uprawnienia i nikt nad nami nie stoi. Sami sobie jesteśmy szefem, dyrektorem i pracownikiem.
Nie ma jednak oficjalnej definicji tego pojęcia odnoszącej się do ogółu. 

wolny zawód

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 roku zwrot "wolny zawód" zmieniono na "zawód zaufania publicznego". Te zawody należą do tzw. samorządów zawodów i są to: 

- adwokat,
- aptekarz,
- architekt,
- biegły rewident (prowadzi rewizje finansowe),
- broker ubezpieczeniowy,
- doradca podatkowy,
- diagnosta laboratoryjny,
- inżynier budownictwa,
- komornik,
- księgowy,
- kurator sądowy,
- lekarz,
- lekarz dentysta,
- lekarz weterynarz,
- makler papierów wartościowych, 
- nauczyciel (udzielający lekcji na godziny),
- notariusz,
- pielęgniarka,
- położna,
- psycholog,
- radca prawny,
- ratownik medyczny,
- rzecznik patentowy,
- rzeczoznawca,
- syndyk,
- technik dentystyczny,
- tłumacz,
- psycholog,
- fizjoterapeuta. 

Do cech wolnego zawodu należą (cechy te ustanowiono w Instytucie Wolnych Zawodów w Norymberdze):

- wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe z przygotowaniem praktycznym,

- osobiście wykonywane czynności zawodowe,

- więź między wykonawcą a odbiorcą usługi,

- wysoki poziom moralny wykonawcy,

- niezależność i samodzielność w podejmowaniu decyzji,

- odpowiedzialność za wykonane świadczenia. 

Osoba chcąca pracować w wolnym zawodzie powinna oczywiście mieć do niego kwalifikacje (specjalistyczne wykształcenie), uzyskać prawo do jego wykonywania zwłaszcza jeśli chodzi o zawody zaufania publicznego jak np. adwokaci, lekarze, fizjoterapeuci. 

komentarz 17 czerwca 2020 przez użytkownika Gość
To można by też krócej zdefiniować że wolny zawód to taki kto pracuje na własnej działalności i jest w czymś wyspecjalizowany no i ma do czegoś specjalne uprawnienia zawodowe.
...