seohost
pytanie zadane 19 stycznia 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 19 stycznia 2017 przez użytkownika

Cień Ziemi to zjawisko jakie sama planeta rzuca na atmosferę. Z powierzchni Ziemi widziany jest jako ciemne pasmo na niebie w pobliżu horyzontu. Najlepiej jest je widać w czasie wschodu lub zachodu Słońca. Muszą oczywiście być tu spełnione warunki, takie jak dobra widoczność horyzontu. O cieniu Ziemi można też mówić przy okazji zaćmienia Księżyca. 

Ziemia podczas zaćmienia Księżyca rzuca na niego swój cień. Jeśli chcemy obserwować cień Ziemi możemy to natomiast, przy odpowiedniej pogodzie, obserwować niemalże codziennie. Co ciekawe w nocy (każdej nocy) przebywamy w cieniu Ziemi. Cień Ziemi można również zaobserwować podczas zachodu Słońca patrząc dokładnie w przeciwną stronę niż na zachodzące Słońce. Cień obejmuje prawie połowę widnokręgu. 

Zjawisko zaczyna się dokładnie wtedy, gdy Słońce zachodząc znajdzie się pod horyzontem. Zorza wieczorna unosi się wtedy nad horyzont i właśnie pod nią widzimy szaroniebieski pas, czyli cień Ziemi. Po około 20 minutach pas ten zaczyna się rozszerzać i rozmywać i cień Ziemi znika. 

Jeżeli chcemy obserwować cień Ziemi przy wschodzie słońca to dzieje się to dokładnie tak jak przy zachodzie. Cień Ziemi znika, gdy Słońce pojawi się na niebie i wtedy znika pod horyzontem. 

Wybór miejsca jest o tyle ważny o ile chcemy na pewno zobaczyć cień, im większy pas czystego horyzontu, tym lepiej będziemy go widzieć. Dobre miejsce to takie, gdzie nie ma wysokich budynków, drzew w zasięgu naszego wzroku (wzniesienie, plaża). 

http://nightscapes.pl/wp-content/uploads/2016/11/CIen-ziemi-wieczorna-zorza.jpg

...