dhosting
pytanie zadane 10 stycznia 2017 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 11 stycznia 2017 przez użytkownika

Jeśli zdecydowaliśmy się na budowę nowego domu, to w momencie zakończenia wszelkich prac budowlanych mamy dwa tygodnie na zgłoszenie tego faktu do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. On wyda nam zgodę na użytkowanie budynku. 

Wtedy należy udać się do Urzędu Gminy z prośbą o nadanie posesji i przyporządkowanie numeru porządkowego. By taki numer dostać należy własnoręcznie napisać wniosek, ale można też skorzystać z urzędowego formularza. Do wniosku o numer domu załączyć należy jeszcze mapę geodezyjną oraz kopię zgłoszenia zakończenia budowy. Czasami też w zależności od danego urzędu potrzebne są jeszcze inne dokumenty. 

Gdy już uzyskamy numer domu, musimy nabyć tablicę adresową i umieścić ją na budynku domu w widocznym miejscu. Pamiętać trzeba, że jeśli dom znajduje się z dala od drogi, to tablicę musimy umieścić również na ogrodzeniu. 

...