seohost
pytanie zadane 10 stycznia 2017 w Zdrowie i uroda przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 11 stycznia 2017 przez użytkownika

DNA to kwas deoksyrybonukleinowy, czyli cząsteczka zbudowana z dwóch połączonych wiązaniami wodorowymi nici (nukleotydy, reszta fosforanowa i zasada azotowa). RNA to produkt jednoniciowy DNA. Zarówno RNA, jak i DNA kierują całym naszym organizmem m.in. budują białka. Materialny związek chemiczny niosący informację.

Kod genetyczny to informacja jaka trójka nukleotydów przyczynia się do biosyntezy białek. Sposób zapisu umożliwiający odczytanie informacji z DNA. 

Inaczej mówiąc i mając cząsteczkę DNA, w wyniku jej przepisania następuje cząsteczka RNA, by później za pomocą kodu genetycznego białko mogło zostać zsyntezowane. Dzięki przebadaniu/sprawdzaniu pojedynczych i trójkowych sekwencji RNA udało się ustalić kod genetyczny. Dokonano tego w 1953 roku za sprawą Jamesa Watsona i Fransica Cricka. 

Na podstawie ich badań, dziś wiemy, że m.in.:

- istnieją 64 kodony (jednostki kodujące określony aminokwas),

- większość organizmów żywych posiada uniwersalny kod genetyczny.

...