pytanie zadane 5 stycznia 2017 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 9 stycznia 2017 przez użytkownika

Poniżej czytając tekst dowiecie się, skąd wzięły się i dlaczego akurat tak nazywają się popularne symbole, których używamy/które spotykamy na co dzień. 

Symbol $ (dolar) - pochodzi od waluty Peso funkcjonującej w Ameryce Południowej. Nazwę tę zapisywano często w skrócie PS. Jeśli połączymy obie litery by na siebie zachodziły dostrzeżemy obecną formę dolara, czyli symbol $.

Symbol ? (znak zapytania) - pochodzi od łacińskiej nazwy Quaestio, czyli Pytanie. W czasach średniowiecznych skracano to długie słowo do liter Qo, które zapisywano jedną pod drugą. W kolejnych latach słowo ewaluowało i obecnie ma znany nam symbol.

Symbol % (procent) - z łaciny nazywa się ono Per Cento i oznacza część setną. Zapisywano je w formie ułamka, gdzie nad kreską znajdowała się litera P, a pod nią c. W kolejnych latach litery zastąpiono okręgami, a kreskę prosta na ukośną. 

Symbol Power (włącz-wyłącz) - wziął się od systemu binarnego, gdzie pozioma kreska oznaczała, że coś jest włączone, a okręg, że coś jest wyłączone. Widzimy to dziś przy np. włącznikach na listwach komputerowych. Natomiast symbol Power jest połączeniem obu i widzimy go np. na pilocie od tv.

Symbol @ (małpa) - na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniał swoje znaczenie. W wieku XVI we Włoszech symbol ten stanowił jednostkę miary, potem ceny. Jako znaną nam małpę w adresie e-mailowym użyto jej dopiero w latach 70. za sprawą Raya Thomlinsona, który był twórcą poczty elektronicznej. 

Symbol Bluetooth - stworzył Jim Kardach, który zainspirowany postacią wikinga Haralda Bluetootha postanowił stworzyć urządzenie, które będzie się łączyło bezprzewowodowo z drugim urządzeniem. Wiking Harald słynął bowiem z niebieskiego zęba, ale też z łączenia/zjednoczenia kraju, jakim jest Dania. Ta historia idealnie pasowała jako analogia do urządzenia Kardacha. W symbolu Bluetootha, połączone ze sobą litery H i B, które zapisano w języku runicznym, jakim niegdyś posługiwali się wikingowie. 

komentarz 16 stycznia 2020 przez użytkownika Gość
Jeszcze brakuje symbolu euro (€) i funta (£).
...