seohost
pytanie zadane 31 grudnia 2016 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 31 grudnia 2016 przez użytkownika

Czasami zdarza się że podczas korzystania z systemu MS DOS, przydarzy się coś nie tak i na monitorze wyświetli się komunikat z błędem. Jako że sam system jest w języku angielskim, czasami możemy nie widzieć co on oznacza i co dalej z nim zrobić. Poniżej cztery najczęściej pojawiające się błędy w DOSie.


Bad command or file name ("błędna nazwa polecenia lub pliku) - błąd pojawia się wtedy, gdy system nie potrafi rozpoznać wpisanego polecenia. Przyczyną może być błąd w pisowni lub przy uruchamianiu programu, jego brak w systemie.

File not found ("pliku nie znaleziono") - plik który został wpisany nie istnieje w danej lokalizacji albo w ogóle nie istnieje. Warto sprawdzić poleceniem DIR czy istnieje, a może ma inną nazwę.

Not ready reading drive A ("Stacja dysków A nie jest gotowa do odczytu") - błąd ten najczęściej występuje, gdy próbujesz odczytać coś ze stacji dyskietek, która jest pusta. Najpierw trzeba włożyć dyskietkę do stacji i ponowić polecenie.

Abort, Retry, Fail? ("Przerwij, Spróbuj ponownie, Dopuść błąd") - pojawia się często, gdy DOS wielokrotnie usiłował coś wykonać i mu nie wyszło, a teraz pyta się co zrobić. Zawsze najlepiej wcisnąć [R], zwłaszcza jeśli pojawia się razem z komunikatem typu "Not ready reading...", co znaczy, żeby włożyć dyskietkę do stacji. Jeśli to nie pomaga, najlepiej wcisnąć [A]. Polecenie Fail [F] nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Aby pozbyć się komunikatów błędów zaśmiecających ekran można użyć polecenia CLS, który czyści ekran komputera.

...