pytanie zadane 31 grudnia 2016 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 31 grudnia 2016 przez użytkownika

Zanim zapiszesz dany plik z DOSie, będziesz musiał najpierw wymyślić jego nazwę. Niestety w tym systemie nazwa pliku musi podlegać pewnym zasadom:

- może zawierać litery i cyfry
- może zaczynać się od litery lub cyfry
- nie może być dłuższa niż 8 znaków
- nazwy plików nie mogą zawierać znaków specjalnych (kropka, dwukropek, itd.), myślnik (-) jest dopuszczalny
- pliki w jednym katalogu, nie mogą mieć takiej samej nazwy

Przykłady prawidłowych nazw:
PISMO - mniej niż 8 znaków
IN7LIST - nazwa pliku ma również cyfrę
PISMO-2 - mniej niż 8 znaków, zawiera litery, cyfrę i dopuszczalny myślnik
P - dopuszczalna jest nazwa jednoliterowa
1 - pojedyncza cyfra również

Przykłady nieprawidłowych nazw:
PISMO DO URZEDU - zbyt długa nazwa. Przekracza dopuszczalne 8 znaków, ponadto zawiera niedopuszczalną spację
PISMO:MOJE*AA* - zbyt długa i zawiera niedozwolony dwukropek (:) i gwiazdki (*)
P.I.S.M.O - nie można używać w nazwie pliku kropek
 

...